Six Sigma

Six Sigma training

Six Sigma is een business management strategie die als eerste werd ontwikkeld door Motorola, USA in 1986. Uw Lean Six Sigma certificering zal ervoor zorgen dat u de kwaliteit van uw proces output verbetert. Het stelt de oorzaken van mogelijke defecten (errors) vast en verwijdert deze. Tevens minimaliseert het variaties in de productie en de zakelijke processen.

De Lean Six Sigma certificering gebruikt een aantal management methoden van een hoge kwaliteit, inclusief statistische methoden, en creëert een speciale infrastructuur van mensen binnen de organisatie (zogenaamde "Black Belts" en "Green Belts”) die experts zijn in deze methoden. Elk Lean Six Sigma project dat binnen een organisatie wordt uitgevoerd volgt een vastgesteld stappenplan en heeft een vast aantal financiële doeleinden (kostreductie of winstverhoging).

Er zijn vier niveaus van Six Sigma Training Yellow Belt, Green Belt, Black Belt en Champion:

Six Sigma Yellow Belt
Yellow Belts zijn getraind in de basics van Lean Six Sigma, en kunnen meestal alle prestatieverbeteringen uitvoeren binnen hun teams.

Six Sigma Green Belt
Green Belts professionals zijn op een geavanceerder niveau getraind en gecertificeerd, zowel in de middelen als in de benadering van Lean Six Sigma. Naast andere verantwoordelijkheden pakken zij tevens verandering aan binnen hun bedrijf.

Six Sigma Black Belt
Black Belts kunnen feilloos omgaan met de middelen en benadering van Lean Six Sigma en voeren vaak belangrijke prestatie – of efficiëntieveranderingen door voor een bedrijf. Binnen een bedrijf zijn zij vaak Leiders van Verandering.

Six Sigma Champions
De Champions zijn diegenen, die prestatieverbeteringsprojecten ondersteunen. Dit zijn vaak managers van processen en onderdelen binnen het bedrijf die ervoor getraind zijn om vast te stellen waar de verandering/verbetering zich moet voordoen. Zij verwijderen barrières zodat veranderingen geimplementeerd kunnen worden.

Hot Course

Six Sigma Black Belt

5 Dagen

Cursus Prijzen

Cursusdata

Inschrijven

Hot Course

Six Sigma Green Belt

5 Dagen

Cursus Prijzen

Cursusdata

Inschrijven

Hot Course

Six Sigma Green Belt & Black Belt

10 Dagen

Cursus Prijzen

Cursusdata

Inschrijven

Hot Course

Six Sigma Master Black Belt

5 Dagen

Cursus Prijzen

Cursusdata

Inschrijven

Hot Course

Six Sigma Yellow Belt

2 Dagen

Cursus Prijzen

Cursusdata

Inschrijven