Microsoft MCSA: Universal Windows Platform - Slechts 7 dagen

Waarom

Zeven redenen waarom jij voor jouw Universal Windows Platform cursus voor Firebrand kiest:

Bekijk deze video en zie waarom je met Firebrand geld en tijd bespaart

 1. Jij zal in slechts 7 dagen Universal Windows Platform getrained zijn. Doordat onze cursussen residentieel zijn kunnen wij langere lesdagen aanbieden en zal je tijdens je verblijf volledig gefocust zijn op jouw cursus
 2. Onze Universal Windows Platform cursus is all-inclusive. Cursusmaterialen, accommodatie en maaltijden zijn inbegrepen.
 3. Slaag de eerste keer voor Universal Windows Platform of train gratis opnieuw. Vraag naar de voorwaarden van onze certificeringsgarantie bij onze Education Consultants.
 4. Je zal meer over Universal Windows Platform leren. Waar opleidingen elders doorgaans van 9:00 tot 17:00 duren, kan je bij Firebrand Training rekenen op 12 uur training per dag!

 5. Je zal Universal Windows Platform sneller beheersen. Doordat onze cursussen residentieel zijn word je in korte tijd ondergedompeld in de theorie. Hierdoor zal je volledig gefocust zijn op de cursus en zal je sneller de theorie en praktijk beheersen.
 6. Je zal voor Universal Windows Platform studeren bij de beste training provider. Firebrand heeft het Q-For kwaliteitlabel, waarmee onze standaarden en professionaliteit op het gebied van training erkend worden. We hebben inmiddels 67.286 professionals getraind en gecertificeerd!
 7. Je gaat meer doen dan alleen de cursusstof van Universal Windows Platform bestuderen. We maken gebruik van laboratoria, case-studies en oefentests, om ervoor te zorgen dat jij jouw nieuwe kennis direct in jouw werkomgeving kan toepassen.

Denk jij klaar te zijn voor deze opleiding? Doe een GRATIS oefentest om je kennis te testen!

Wat

On your accelerated MCSA: Universal Windows Platform certification course, learn the skills to build apps for the Universal Windows Platform that can be experienced across a wide range of Windows devices.

This accelerated six-day course is 40% faster than traditional training. Your Microsoft Certified Trainer (MCT) will immerse you in learning Microsoft Official Curriculum (MOC). Using our unique Lecture | Lab | Review technique, you will reinforce theory with hands-on labs to put your learning into practice, developing real world skills relevant to the workplace. Review sessions will help commit your learning to memory, while giving you the opporunity to focus on difficult topics.

You'll learn the key concepts of programming in C# and modern application development, including:

 • Reviewing the basics of C# program structure, language syntax, and implementation details
 • Developing the Code for a Graphical Application
 • Improving Application Performance and Responsiveness
 • Encrypting and Decrypting Data
 • Developing a XAML page layout for an adaptive UI
 • Implement feature detection for adaptive coding

You will sit exams 70-483 and 70-357 during the course, covered by your Certification Guarantee. Earning the MCSA: Universal Windows Platform certification qualifies you for a position as a software developer or web quality engineer. The certification will also act as a prerequisite for the MCSD: App Builder.

Please note: Exam 70-483: Programming in C# now results in the Microsoft Specialist certification.

Lees meer ...

Belangstelling? Zie onze prijzen of bel ons op 024-8457770

Gebruik de Microsoft vouchers voor gratis opleidingen

De Software Assurance Training Vouchers (SATV) van Microsoft geven u misschien wel recht op een opleiding met flinke korting. Heeft uw onderneming software van Microsoft gekocht? Kijk dan of het gebundeld kan worden met de vouchers voor gratis opleiding! Vouchers kunnen ingewisseld worden voor opleidingen voor alle Microsoft technologieën. Weet u niet zeker of dit voor u geldt, neem dan contact met ons op.De Software Assurance Training Vouchers (SATV) van Microsoft geven u misschien wel recht op een opleiding met flinke korting. Heeft uw onderneming software van Microsoft gekocht? Kijk dan of het gebundeld kan worden met de vouchers voor gratis opleiding! Vouchers kunnen ingewisseld worden voor opleidingen voor alle Microsoft technologieën. Weet u niet zeker of dit voor u geldt, neem dan contact met ons op.

Lees meer ...

Belangstelling? Zie onze prijzen of bel ons op 024-8457770

20483B: Programming in C#

Module 1: Review of C# Syntax

This module reviews the core syntax and features of the C# programming language. It also provides an introduction to the Visual Studio 2012 debugger.

Lessons

 • Overview of Writing Applications using C#
 • Datatypes, Operators, and Expressions
 • C# Programming Language Constructs

Lab : Developing the Class Enrolment Application

After completing this module, students will be able to:

 • Describe the architecture of .NET Framework applications and use the features that Visual Studio 2012 and C# provide to support .NET Framework development.
 • Use the basic data types, operators, and expressions provided by C#.
 • Use standard C# programming constructs.

Module 2: Creating Methods, Handling Exceptions, and Monitoring Applications

This module explains how to create and call methods, catch and handle exceptions. This module also describes the monitoring requirements of large-scale applications.Lessons

 • Creating and Invoking Methods
 • Creating Overloaded Methods and Using Optional and Output Parameters
 • Handling Exceptions
 • Monitoring Applications

Lab : Extending the Class Enrolment Application Functionality

After completing this module, students will be able to:

 • Create and invoke methods, pass parameters to methods, and return values from methods.
 • Create overloaded methods, and use optional parameters and output parameters.
 • Catch and handle exceptions and write information to the event log.
 • Explain the requirement for implementing logging, tracing, and profiling when building large-scale applications.

Module 3: Developing the Code for a Graphical Application

This module describes how to implement the basic structure and essential elements of a typical desktop application, including using structures and enumerations, collections, and events.

Lessons

 • Implementing Structs and Enums
 • Organizing Data into Collections
 • Handling Events

Lab : Writing the Code for the Grades Prototype Application

After completing this module, students will be able to:

 • Define and use structures and enumerations.
 • Create and use simple collections for storing data in-memory.
 • Create, subscribe to, and raise events.

Module 4: Creating Classes and Implementing Type-safe Collections

This module explains how to create classes, define and implement interfaces, and create and use generic collections. This module also describes the differences between value types and reference types in C#.

Lessons

 • Creating Classes
 • Defining and Implementing Interfaces
 • Implementing Type-safe Collections

Lab : Adding Data Validation and Type-safety to the Grades Application

After completing this module, students will be able to:

 • Create and use custom classes.
 • Define and implement custom interfaces.
 • Use generics to implement type-safe collections.

Module 5: Creating a Class Hierarchy by Using Inheritance

This module explains how to use inheritance to create a class hierarchy and extend a .NET Framework class. This module also describes how to create generic classes and define extension methods.

Lessons

 • Creating Class Hierarchies
 • Extending .NET Framework Classes
 • Creating Generic Types

Lab : Refactoring Common Functionality into the User Class

After completing this module, students will be able to:

 • Define abstract classes and inherit from base classes to create a class hierarchy.
 • Inherit from .NET Framework classes and use extension methods to add custom functionality to the inherited class.
 • Create generic classes and methods.

Module 6: Reading and Writing Local Data

This module explains how to read and write data by using file input/output (I/O) and streams, and how to serialise and deserialise data in different formats.

Lessons

 • Reading and Writing Files
 • Serialising and Deserialising Data
 • Performing I/O Using Streams

Lab : Generating the Grades Report

After completing this module, students will be able to:

 • Read and write data to and from the file system by using file I/O.
 • Convert data into a format that can be written to or read from a file or other data source.
 • Use streams to send and receive data to or from a file or other data source.

Module 7: Accessing a Database

This module explains how to create and use an entity data model for accessing a database, and how to use LINQ to query and update data.

Lessons

 • Creating and Using Entity Data Models
 • Querying Data by Using LINQ
 • Updating Data by Using LINQ

Lab : Retrieving and Modifying Grade Data

After completing this module, students will be able to:

 • Create an entity data model, describe the key classes contained in the model, and customize the generated code.
 • Use LINQ to query and work with data.
 • Use LINQ to insert, update, and delete data.

Module 8: Accessing Remote Data

This module explains how to use the types in the System.Net namespace, and WCF Data Services, to query and modify remote data.

Lessons

 • Accessing Data Across the Web
 • Accessing Data in the Cloud

Lab : Retrieving and Modifying Grade Data in the Cloud

After completing this module, students will be able to:

 • Use the classes in the System.Net namespace to send and receive data across the Web.
 • Create and use a WCF Data Service to access data in the cloud.

Module 9: Designing the User Interface for a Graphical Application

This module explains how to build and style a graphical user interface by using XAML. This module also describes how to display data in a user interface by using data binding.

Lessons

 • Using XAML to Design a User Interface
 • Binding Controls to Data
 • Styling a User Interface

Lab : Customizing Student Photographs and Styling the Application

After completing this module, students will be able to:

 • Define XAML views and controls to design a simple graphical user interface.
 • Use XAML data binding techniques to bind XAML elements to a data source and display data.
 • Add styling and dynamic transformations to a XAML user interface.

Module 10: Improving Application Performance and Responsiveness

This module explains how to improve the throughput and response time of applications by using tasks and asynchronous operations.

Lessons

 • Implementing Multitasking by using Tasks and Lambda Expressions
 • Performing Operations Asynchronously
 • Synchronizing Concurrent Access to Data

Lab : Improving the Responsiveness and Performance of the Application

After completing this module, students will be able to:

 • Create tasks and lambda expressions to implement multitasking.
 • Define and use asynchronous methods to improve application responsiveness.
 • Coordinate concurrent access to data shared across multiple tasks by using synchronous primitives and concurrent collections.

Module 11: Integrating with Unmanaged Code

This module explains how to integrate unmanaged libraries and dynamic components into a C# application. This module also describes how to control the lifetime of unmanaged resources.

Lessons

 • Creating and Using Dynamic Objects
 • Managing the Lifetime of Objects and Controlling Unmanaged Resources

Lab : Upgrading the Grades Report

After completing this module, students will be able to:

 • Integrate unmanaged code into a C# application by using the Dynamic Language Runtime.
 • Control the lifetime of unmanaged resources and ensure that they are disposed properly.

Module 12: Creating Reusable Types and Assemblies

This module explains how to examine the metadata of types by using reflection, create and use custom attributes, generate managed code at runtime, and manage different versions of assemblies.

Lessons

 • Examining Object Metadata
 • Creating and Using Custom Attributes
 • Generating Managed Code
 • Versioning, Signing and Deploying Assemblies

Lab : Specifying the Data to Include in the Grades Report

After completing this module, students will be able to:

 • Examine the metadata of objects at runtime by using reflection.
 • Create and use custom attribute class.
 • Generate managed code at runtime by using CodeDOM.
 • Manage different versions of an assembly and deploy an assembly to the Global Assembly Cache.

Module 13: Encrypting and Decrypting Data

This module explains how to encrypt and decrypt data by using symmetric and asymmetric encryption.

Lessons

 • Implementing Symmetric Encryption
 • Implementing Asymmetric Encryption

Lab : Encrypting and Decrypting Grades Reports

After completing this module, students will be able to:

 • Perform symmetric encryption by using the classes in the System.Security namespace.
 • Perform asymmetric encryption by using the classes in the System.Security namespace.

Lees meer ...

Belangstelling? Zie onze prijzen of bel ons op 024-8457770

You'll site the following exams at the Firebrand Training centre, during the course. This is covered by your Certification Guarantee.

Exam 70-483: Programming in C#

This exam will measure your skills with Microsoft Visual Studio 2012/13. Including:

 • Manage program flow (25–30%)
 • Create and use types (25–30%)
 • Debug applications and implement security (25–30%)
 • Implement data access (25–30%)

Exam 70-357: Developing Mobile Apps

This exam will measure your skills with Microsoft Visual Studio. Including:

 • Develop a XAML page layout for an adaptive UI (10–15%)
 • Implement page navigation and lifecycle events (10–15%)
 • Implement data access and data binding (20–25%)
 • Implement feature detection for adaptive coding (10–15%)
 • Manage user input and custom user interactions (10–15%)
 • Manage authentication and identity management (10–15%)
 • Implement notifications, background tasks, and reusable components (20–25%)

Both these exams are available in the following languages:

 • English
 • Chinese (Simplified)
 • French
 • German
 • Japanese
 • Portuguese (Brazil)

Lees meer ...

Belangstelling? Zie onze prijzen of bel ons op 024-8457770

Microsoft Official Curriculum

 • MOC 20483: Programming in C#

Lees meer ...

Belangstelling? Zie onze prijzen of bel ons op 024-8457770

Before attending this course, it is recommended that you have the following experience with:

 • designing and developing Windows 10 apps
 • developing Windows apps using C# and XAML for more than two years
 • WPF or Silverlight for Windows Phone
 • Model-View-ViewModel (MVVM) design pattern and Entity Framework
 • Authentication technologies
 • Visual Studio 2015 which is also highly recommended

More specifically, students should have hands-on experience using C# that demonstrates their understanding of the following:

 • How to name, declare, initialize and assign values to variables within an application
 • How to create a simple branching and looping structures
 • How to use the Visual Studio IDE to locate simple logic errors
 • How to design and build a simple user interface using standard controls from the Visual Studio toolbox
 • How to use: arithmetic, logical, relational operators

Weet je niet zeker of je voldoet aan de vereisten?

Firebrand levert in een afleidingsvrije omgeving waardoor je je volledig kan focussen op de te bestuderen materie. We bespreken graag jouw technische achtergrond, ervaring en kwalificaties om vast te stellen of deze versnelde cursus voor jou geschikt is.

Belangstelling? Zie onze prijzen of bel ons op 024-8457770

Wanneer

Wanneer wilt u deelnemen aan een versnelde opleiding?

Start datum

Eind datum

Status

Locatie

Nu boeken

19/2/2018 (Maandag)

25/2/2018 (Zondag)

Beëindigde cursus

-

 

25/6/2018 (Maandag)

1/7/2018 (Zondag)

Wachtlijst

Landelijk

 

6/8/2018 (Maandag)

12/8/2018 (Zondag)

Beperkte beschikbaarheid

Landelijk

 

17/9/2018 (Maandag)

23/9/2018 (Zondag)

Open

Landelijk

 

29/10/2018 (Maandag)

4/11/2018 (Zondag)

Open

Landelijk

 

10/12/2018 (Maandag)

16/12/2018 (Zondag)

Open

Landelijk

 

Beoordelingen

Wereldwijd heeft Firebrand in haar 10-jarig bestaan al 67.286 studenten opgeleid! We hebben ze allemaal gevraagd onze versnelde opleidingen te evalueren. De laatste keer dat we onze resultaten analyseerden, bleek 96.64% ons te beoordelen als ‘boven verwachting’

""
Anoniem, Projinit IT - Microsoft MCSA: Windows Server 2016 (11 Dagen) (19/3/2018 t/m 29/3/2018)

"De cursus was super , aangename lesgever ."
Anoniem - Microsoft MCSA: Windows Server 2016 (11 Dagen) (19/3/2018 t/m 29/3/2018)

"I have been in many training courses but have never met such an instructor. Very polite, patient, clear, I could ask without hesitation questions as much as I wanted. He makes sure you understand the topic before he goes further. Very professional! You get everything that you need to pass the MS exam. No doubt! Firebrand is definitely a good investment and worth taking it. Many thanks Firebrand team!"
Hamza Kursun. - Microsoft MCSA: Cloud Platform (7 Dagen) (14/10/2017 t/m 20/10/2017)

"I was surrounded with high skill people which forced me to focus on and study hard to pass the exams. It is also a good experience to do networking."
Daniel Ferreira. - Microsoft MCSA: Cloud Platform & MCSE: Cloud Platform and Infrastructure (Azure) (10 Dagen) (14/10/2017 t/m 22/10/2017)

"This is the third course I have done with Firebrand, and the first I have done in Europe. The instructor standards do not change, the Firebrand ethos remains the same and the package as a whole is very good, wherever you take a course."
Matthew Chamberlain, Chamberlain & Co. - Microsoft MCSA: Cloud Platform & MCSE: Cloud Platform and Infrastructure (Azure) (10 Dagen) (10/7/2017 t/m 18/7/2017)

"Excellent trainer and good location but very high paced."
D.vR.. - Microsoft Architecting Microsoft Azure Solutions (3 Dagen) (17/7/2017 t/m 18/7/2017)

"Zeer veel informatie, maar wel deskundig en duidelijke uitleg!"
Henk Schinkel, geen. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 Dagen) (23/11/2015 t/m 1/12/2015)

"Fijne accomodatie en eten. Zeer ervaren en professionele docent"
Anoniem - Microsoft MCSA: Office 365 (5 Dagen) (26/11/2015 t/m 29/11/2015)

"Prima opleiding geweldige kundige docent uitstekende locatie"
Anoniem - Microsoft MCSA: Office 365 (5 Dagen) (26/11/2015 t/m 29/11/2015)

"You will learn a great deal with Firebrand and have every good chance in passing your chosen exams. Its a very unique experience. "
Anoniem - Microsoft MTA Networking, Security & Windows Server Administration (6 Dagen) (2/11/2015 t/m 7/11/2015)

"Fast Good learning!"
Anoniem - Microsoft MTA Networking, Security & Windows Server Administration (6 Dagen) (2/11/2015 t/m 7/11/2015)

"The instructor was very thorough and professional. He made the course very understandable. I was very impressed with his teaching methods and presentations. Firebrand is the best."
Anoniem - Microsoft MTA Networking, Security & Windows Server Administration (6 Dagen) (2/11/2015 t/m 7/11/2015)

"Great Instructor, much details and good stories from the IT Field. This is for me a drive to continue my IT career and learn more."
Anoniem - Microsoft MTA Networking, Security & Windows Server Administration (6 Dagen) (2/11/2015 t/m 7/11/2015)

"Very good way to pass certification if you're able to study and assimilate new knowledges quickly. "
Anoniem - Microsoft MTA Networking, Security & Windows Server Administration (6 Dagen) (2/11/2015 t/m 7/11/2015)

"Awesome! Great teacher with endless patience!! :)"
Anoniem - Microsoft Querying SQL Server (4 Dagen) (2/11/2015 t/m 5/11/2015)

"Efficient learning with the experience and qualified instructor. Highly recommended!"
Anoniem - Microsoft Querying SQL Server (4 Dagen) (2/11/2015 t/m 5/11/2015)

"Continue the way you are!"
Anoniem - Microsoft Querying SQL Server (4 Dagen) (2/11/2015 t/m 5/11/2015)

"Middelen om de trainingen te volgen zijn uitstekend."
Anoniem, HCG Hoedt - Microsoft Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions (3 Dagen) (16/10/2015 t/m 18/10/2015)

"Firebrand biedt een mooie geisoleerde omgeving, waarin je, gemotiveerd door een vakbekwame en gedreven docent, met medecursisten dag (en nacht) bezig kunt zijn met slechts een ding voor ogen: de cursusinhoud. Hoewel zeker vermoeiend, vind ik de cursussen van Firebrand absoluut de moeite waard in het traject van verkrijgen van vakgerichte kennis en certificering."
Anoniem, erwinbeelen.com - Microsoft Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions (3 Dagen) (16/10/2015 t/m 18/10/2015)

"Really enjoyable and very hard experience. Trainer made the course fun to do."
Anoniem - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 Dagen) (19/9/2015 t/m 27/9/2015)

"Get more in less time"
Anoniem - Microsoft MCSD: SharePoint Applications (12 Dagen) (28/4/2014 t/m 9/5/2014)

"This course was realy good; you lose no time, an efficient way of work"
Philippe De Groote , saphico. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 Dagen) (27/10/2013 t/m 3/11/2013)

"8 Days course which also includes two weekends. Our trainer made it an experience I didn't want to miss!"
Sybrand Hartman, Tata Steel. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 Dagen) (27/10/2013 t/m 3/11/2013)

"Een zeer postitieve ervaring, alles is goed geregeld en de trainer was altijd bereid je vragen te beantwoorden. Je leeft hier echt voor de cursus dwz je staat er mee op en tijdens ontbijt begint het al en je stopt pas als je ogen dicht gaan bij het slapen. Zeer goede manier om kennis op te doen. Veel theorie maar ook wel Hands On!"
CG, Veiligheidsregio Kennemerland. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 Dagen) (9/6/2013 t/m 16/6/2013)

"Thuis studeren had me twee keer zoveel tijd gekost. Op de cursus kon ik me erg goed concentreren op de stof en zo ook mijn certificaten behalen in een zeer korte tijd."
Marc van Berkel, Linfosys. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 Dagen) (9/6/2013 t/m 16/6/2013)

"Prima docent, fijne locatie, maar erg intensief."
MV. - Microsoft MCSE: SharePoint 2013 (6 Dagen) (10/6/2013 t/m 15/6/2013)

"Its always great to be busy with SharePoint for a full week. All my goals are completed and got a very good understanding, learned a lot and cannot wait to start using this best practices in my daily work. Very good teacher with a lot of experience, from different kind of businesses."
Anoniem - Microsoft MCSE: SharePoint 2013 (6 Dagen) (10/6/2013 t/m 15/6/2013)

"Tsunami van informatie en leerstof komt over je heen. Voorbereiden op het assimileren, zeg maar opslorpen, van al deze kennis is een vereiste indien het lang geleden is dat je op de schoolbanken zat. Maar het is een reuze ervaring. Een belevenis en je honger wordt gestild."
Anoniem, VSOA Defensie - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 Dagen) (7/4/2013 t/m 14/4/2013)

"- Tempo ligt erg hoog, de zaterdagavond (niet inbegrepen bij de 8 dagen) is dan ook zeer nodig. - Kom met genoeg kennis! - Kom met een goede motivatie!"
Rob de Haan, Van Dam ICT. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 Dagen) (7/4/2013 t/m 14/4/2013)

"Great teacher, learned a lot and had a good team! Really good way of learning."
Marloes Rutten, SplitVision. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 Dagen) (20/1/2013 t/m 27/1/2013)

"Het is niet gemakkelijk, je krijgt erg veel informatie tegelijk maar met de juiste instelling is het zeker te doen. De MCSA 2012 cursus is zeer de moeite waard en ik kan deze methode en de accomodatie zeker aanbevelen!"
Marc Willemsen, EIC BV. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 Dagen) (20/1/2013 t/m 27/1/2013)

"Goede en krachtige training!"
Chris Carremans, EASI / Appligen. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 Dagen) (4/11/2012 t/m 11/11/2012)

"Je moet met de juiste instelling naar de training komen. Je moet na de lesuren, nog willen studeren, en dat maakt het kei-hard, want "Alle beetjes helpen" Jezelf kalmeren doe je met deze zin: "2nd shot" Superbekwame instructor. Combineert hard studeren met hard lachen. Goede situatievoorbeelden helpen enorm."
Antonio Vanhove. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 Dagen) (4/11/2012 t/m 11/11/2012)

"Je heb wel vooraf een fundament van kennis nodig. Het is heel intensief, 13 uur per dag 13 dagen lang. De trainer was uitstekend."
Anoniem - Microsoft MCSA: Windows Server 2008 & MCITP Enterprise Administrator (13 Dagen) (9/9/2012 t/m 21/9/2012)

"Its hardwork and long days but you will be prepared for the exam. This way learning is an experience."
René Beije. - Microsoft MCSA: Windows Server 2008 & MCITP Enterprise Administrator (13 Dagen) (8/7/2012 t/m 20/7/2012)

"Resultaten behaal je door zelf te ondernemen en kansen te pakken. Ervoor gaan betekent inspannen tot het uiterste. Niet wegschrikken voor zeven dagen intensief studeren. Mij ligt dit concept goed. Ik hou ervan om in korte tijd resultaat te zien in plaats van een jaar te moeten doen over een cursus en daar wekelijks mijn tijd voor vrij te maken."
Tristan Jager. - Microsoft MCSA: Windows Server 2008 & MCITP Enterprise Administrator (13 Dagen) (8/7/2012 t/m 20/7/2012)

"Perfecte training, perfecte docent, perfecte locatie in de benelux. Vriendelijke medewerkers. Veel studie, maar dat is ook de bedoeling :)"
Jesper Plass, Ploegam BV. - Microsoft MCSA: Windows Server 2008 & MCITP Enterprise Administrator (13 Dagen) (8/7/2012 t/m 20/7/2012)

"Training is voor doorzetters, heeft een strakke planning en zit vol met tip & trucs om te dealen met de Microsoft examens. Als je nog geen ervaring hebt met een bootcamp, kun je hier alles ervaren ..."
Jan Blom, ICT First. - Microsoft MCSA: Windows Server 2008 (8 Dagen) (8/7/2012 t/m 15/7/2012)

"Uitstekend concept en zeer goede trainer, maar héél zwaar!"
Robert Kriekaard, KBS Bedrijfsondersteuning. - Microsoft MCSA: Windows Server 2008 (8 Dagen) (8/7/2012 t/m 15/7/2012)

"Ik heb nog nooit iemand zien met zo veel kennis van Microsoft (en dat is nog niet eens het enigewaar in hij les geeft). De manier van les geven is heel goed. Beste instructeur ooit! In 7 dagen tijd meer geleerd dan 1 jaar op school."
Freddy Jeurissen, nvt. - Microsoft MCSA: Windows Server 2008 & MCITP Enterprise Administrator (13 Dagen) (8/7/2012 t/m 20/7/2012)

"De intensieve training, maakt het een bijzondere en zeer leerzame ervaring. Door alle tijd die je in een dag kunt krijgen met een onderwerp bezig te zijn is de kennisoverdracht enorm. Zeer ervaren trainer die de lesstof perfect beheerst en kan aanvullen met praktijk ervaring en daarnaast ook zeer aangenaam mens is maakt de ervaring onvergetelijk."
Pieter Borst. - Microsoft MCTS / MCPD SharePoint 2010 Developer (7 Dagen) (10/10/2011 t/m 16/10/2011)

"Voor het eerst heb ik een cursus mogen volgen. Gelukkig voor mij is dit gebeurd onder de Firebrand vlag. 7 zeer intensieve dagen met aan het eind het gevoel dat je echt iets geleerd hebt. De instructeur heeft veel moeite gestopt in het aantrekkelijk maken van de slides + persoonlijke aanpassingen hierdoor is de ervaring uitermate positief."
Ronald van Meer. - Microsoft MCTS / MCPD SharePoint 2010 Developer (7 Dagen) (10/10/2011 t/m 16/10/2011)

"A 9 day sprint through all things Azure with a focus on getting through the MSCE exams for architecting and developing cloud solutions. The long days paid off. Comfortable accommodation with knowledgeable and attentive staff."
Graham Morgan, Spatial Consultants Ltd. - Microsoft MCSA: Cloud Platform & MCSE: Cloud Platform and Infrastructure (Azure) (10 Dagen) (10/7/2017 t/m 18/7/2017)

"We had Phil Anderson, a very nice and intelligent man. He had to put through a lot of information. I did not take the exam at the end of the week, because I am a person who needs more time to process information. The course was structured and well done by Phil. I would recommend him as a trainer. Teacher gets a 9. The facilities of the training were good. Everything was prepared before the training, so it had an easy start. "
Danny van Oijen, Havenziekenhuis. - Microsoft MCSA: Windows 10 (6 Dagen) (13/3/2017 t/m 18/3/2017)

"Intense study with a great instructor and awesome co-students."
Martin Petersen, Silvaco A/S. - Microsoft MTA Networking, Security & Windows Server Administration (6 Dagen) (25/1/2016 t/m 30/1/2016)

"Fast and Furious but great content delivered by a great instructor. Accelerated Learning can be challenging but 3 certificates in a week speaks for itself. I can go back to work and apply lots of the things I have learned straightaway. Training centre and environment were great, created a nice learning environment and the camaraderie between course members was great."
Sam Hanson, Ace Container Services. - Microsoft MTA Networking, Security & Windows Server Administration (6 Dagen) (25/1/2016 t/m 30/1/2016)

"I thought it would be almost impossible to become SQL Server MCSA in 9 days, its normally 3 weeks of courses plus 3 exam days, but after very hard work I succeeded. Thanks a lot Firebrand and the instructor for that!"
Joakim Ronnberg, Council of the European Union. - Microsoft MCSA: SQL Server (9 Dagen) (13/10/2014 t/m 21/10/2014)

"Firebrand : The fastest way to learn. Great team and very helpful."
Anoniem - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 Dagen) (9/6/2013 t/m 16/6/2013)

"Great teacher, extremely skilled, great personality. "
Steven Pringels , Syncrogenics. - Microsoft Dynamics AX 2012 Development - Advanced (4 Dagen) (15/12/2011 t/m 18/12/2011)

"It is definitely intense and quite hard but its worth it. "
Mohammed Saeed, Joseph Chamberlain College birmingham. - Microsoft MTA Networking, Security & Windows Server Administration (6 Dagen) (9/4/2018 t/m 14/4/2018)

Zie prijzen