Microsoft Dynamics CRM 2016 - Slechts 11 dagen

Waarom

Zeven redenen waarom jij voor jouw Dynamics CRM 2016 cursus voor Firebrand kiest:

Bekijk deze video en zie waarom je met Firebrand geld en tijd bespaart

 1. Jij zal in slechts 11 dagen Dynamics CRM 2016 getrained zijn. Doordat onze cursussen residentieel zijn kunnen wij langere lesdagen aanbieden en zal je tijdens je verblijf volledig gefocust zijn op jouw cursus
 2. Onze Dynamics CRM 2016 cursus is all-inclusive. Cursusmaterialen, examen, accommodatie en maaltijden zijn inbegrepen.
 3. Slaag de eerste keer voor Dynamics CRM 2016 of train gratis opnieuw.Op basis van onze certificeringsgarantie kun je voor het geval je de eerste keer niet slaagt binnen een jaar terugkomen en opnieuw trainen. Je betaalt dan alleen voor accommodatie en examens. De andere kosten zijn inbegrepen.
 4. Je zal meer over Dynamics CRM 2016 leren. Waar opleidingen elders doorgaans van 9:00 tot 17:00 duren, kan je bij Firebrand Training rekenen op 12 uur training per dag!

 5. Je zal Dynamics CRM 2016 sneller beheersen. Doordat onze cursussen residentieel zijn word je in korte tijd ondergedompeld in de theorie. Hierdoor zal je volledig gefocust zijn op de cursus en zal je sneller de theorie en praktijk beheersen.
 6. Je zal voor Dynamics CRM 2016 studeren bij de beste training provider. Firebrand heeft het Q-For kwaliteitlabel, waarmee onze standaarden en professionaliteit op het gebied van training erkend worden. We hebben inmiddels 68.075 professionals getraind en gecertificeerd!
 7. Je gaat meer doen dan alleen de cursusstof van Dynamics CRM 2016 bestuderen. We maken gebruik van laboratoria, case-studies en oefentests, om ervoor te zorgen dat jij jouw nieuwe kennis direct in jouw werkomgeving kan toepassen.

Denk jij klaar te zijn voor deze opleiding? Doe een GRATIS oefentest om je kennis te testen!

Wat

Your 11 day accelerated Microsoft Dynamics CRM 2016 course will develop skills in implementing, managing, customising and configuring Microsoft Dynamics CRM 2016. You will progress to managing and tailoring entity relationships and field configuration as well as implementing the full range of functionalities for the Sales solution within Dynamics CRM 2016.

This is your fastest route to achieving the exam competency requirements for becoming a Gold Partner for Customer Relationship Management. You'll be prepared for - and sit - exams MB2-710: Microsoft Dynamics CRM 2016 Online Deployment, MB2-712: Microsoft Dynamics CRM 2016 Customisation and Configuration and MB2-713: Microsoft Dynamics CRM 2016 Sales during the course, covered by your Certification Guarantee.

Guided by your expert Microsoft Certified Trainer, you’ll be immersed in exclusive Firebrand curriculum using our unique Lecture | Lab | Review technique to accelerate your learning. You'll cover engaging topics including:

 • Implementing a Microsoft Dynamics CRM Online deployment
 • Managing Microsoft Dynamics CRM Online
 • Managing server-side synchronisation
 • Managing Microsoft Dynamics CRM 2016 sales management components
 • Integrating Microsoft Dynamics CRM 2016 with other products like SharePoint and Office 365
 • Managing leads, opportunities and sales
 • Managing metrics and perform sales analysis
 • Configuring Dynamics CRM settings
 • Implementing entity relationships
 • Implementing and managing workflows, dialogs and custom actions

Passing these three exams previously resulted in achieving these three Specialist certifications:

 • Specialist: Dynamics CRM 2016 Online Deployment
 • Specialist: Dynamics CRM 2016 Customisation and Configuration
 • Specialist: Dynamics CRM 2016 Sales certification.

Microsoft retired the Specialist credential on 31 March, 2017. The exams remain available and where applicable will count towards the relevant existing MCSA, MCSE or MCSD certification.

This course is best suited to those seeking Gold Partner status for Customer Relationship Management. Or, those looking to customise, configure and deploy Dynamics CRM Online whilst utilising the inbuilt Sales functionality.

Lees meer ...

Belangstelling? Zie onze prijzen of bel ons op 024-8457770

Firebrand is a Microsoft Learning Partner. You will access exclusive benefits including:

 • A Microsoft Certified Trainer (MCT)
 • Official Practice Tests

Lees meer ...

Belangstelling? Zie onze prijzen of bel ons op 024-8457770

Dynamics CRM 2016 Customisation and Configuration

Configure Microsoft Dynamics CRM (25%)

 • Configure Dynamics CRM settings
  • Configure auditing, document management, and collaboration; configure business units; perform user management; configure email; manage teams
 • Manage Dynamics CRM security
  • Understand security roles; define permissions and privileges; configure access levels; configure security roles; assign security roles; work with multiple security roles; manage access; manage security hierarchy

Manage and implement Microsoft Dynamics CRM entities, entity relationships, and fields (27%)

 • Manage Dynamics CRM entities
  • Manage entity ownership; manage entity properties; understand system and custom entities
 • Configure field customisations
  • Understand and configure fields; configure field properties; use calculated fields; use rollup fields; configure global option sets; create alternate keys; configure field-level security; understand status and status reasons
 • Implement entity relationships
  • Understand relationship types; understand cascading rules; work with hierarchical data; understand and configure entity mapping; create connections and connection roles

Create and manage Microsoft Dynamics CRM solutions, forms, views, and visualisations (24%)

 • Create and manage Dynamics CRM solutions
  • Understand solution components; identify solution types; create managed and unmanaged solutions; configure publishers and versions; work with multiple solutions; import and export solutions
 • Customise Dynamics CRM forms
  • Understand the form structure; build a form; use specialised form components; use access teams and sub-grids; work with navigation; understand form types; use multiple forms; implement form customisations and mobile clients
 • Implement Dynamics CRM views and visualisations
  • Understand view types; manage system, public, and personal views; create, modify, and delete views; customise views; customise charts; customise dashboards; use themes

Implement business rules, workflows, and business process flows (24%)

 • Implement and manage business rules
  • Understand when to use business rules; understand business rule scopes; understand how business rules are triggered; configure business rules, conditions, and actions
 • Implement and manage workflows, dialogs, and custom actions
  • Implement workflows; identify workflow types; implement dialogs and custom actions; identify when to use business process flows, workflow dialogs, and custom actions
 • Implement and manage business process flows
  • Understand business process flows; enable business process flows; work with steps, stages, and categories; work with multiple entities; use conditional branching; implement role-driven business process flows

Dynamics CRM 2016 Online Deployment

Implement a Microsoft Dynamics CRM Online deployment (10% - 15%)

 • Access Microsoft Dynamics CRM Online
  • Describe methods for accessing Microsoft Dynamics CRM Online; identify supported browsers; identify supported phone operating systems; describe requirements for Dynamics CRM for tablets; identify supported web browsers; identify user subscription license types; describe subscription add-ons
 • Plan a deployment
  • Identify the storage requirements; plan security; determine the number of instances and licenses that are required; identify implications of implementing single sign-on
 • Import data
  • Compare the methods for importing data; import data by using the Import Data Wizard; identify limitations of import processes
 • Customise Microsoft Dynamics CRM Online
  • Create new fields; modify values for option sets; modify entity forms; create new entities and reports; modify views and dashboards

Configure Microsoft Dynamics CRM Online (10% - 15%)

 • Configure subscriptions
  • Identify methods to sign-up for a subscription; identify subscription requirements; describe the subscription cancellation process; describe the methods for purchasing add-ons
 • Manage users
  • Identify the methods to add users to Dynamics CRM Online; assign Microsoft Dynamics CRM Online licenses to users; assign security roles; enable and disable users; describe non-interactive users; mark a user as non-interactive; identify administrative roles
 • Synchronise user accounts
  • Compare Dynamics CRM Online accounts with company accounts; describe user synchronisation; identify the steps to synchronise Active Directory with Office 365; describe Active Directory Federation Services

Manage Microsoft Dynamics CRM Online (10% - 15%)

 • Administer Microsoft Dynamics CRM Online instances
  • Define instances; describe the relationship between instances subscriptions, tenants, and security groups; describe instance types; set instance properties; switch an instance; reset an instance; place an instance in administrative mode; delete an instance; describe methods to copy an instance; create a copy of an instance
 • Describe tenant considerations
  • Identify limitations on the number and type of instances per tenant; configure the region for a tenant; describe limitation and requirements for multiple tenants
 • Manage storage and administrative notifications
  • Identify the storage limit for a subscription; describe the implications of reaching the storage limit; view resources used; identify requirements and limitations for sending administrative notifications
 • Describe the Microsoft Dynamics CRM Online update policy
  • Identify the frequency of updates; describe the update process; determine the version of Microsoft Dynamics CRM Online; skip updates; approve updates; determine what updates are available; reschedule an update

Manage related services (10% - 15%)

 • Describe related services
  • Identify related online services; integrate Microsoft Social Engagement with Microsoft Dynamics CRM Online; manage campaigns with Microsoft Dynamics Marketing
 • Integrate Yammer and SharePoint Online
  • Describe Yammer and SharePoint Online; identify SharePoint Online integration types; describe the integration process
 • Integrate OneNote, Skype, Skype for Business, Office 365 Groups, and OneDrive for Business
  • Compare Dynamics CRM Notes and OneNote; identify storage location for OneNote notebooks; configure OneNote integration; integrate Skype and Skype for Business; identify limitations for Skype and Skype for Business; describe Office 365 Groups; identify requirements for Office 365 Groups; integrate Office 365 Groups with Microsoft Dynamics CRM Online

Manage mobile device apps (10% - 15%)

 • Install and use mobile device apps
  • Identify the mobile apps for phones and tablets; describe requirements for mobile apps; identify supported mobile device hardware and software; install mobile apps; configure security privileges; describe restrictions for working offline; create draft records
 • Configure entities for mobile
  • Identify entity types that can be accessed from mobile apps; hide form components; enable dashboards for mobile apps

Implement Microsoft Dynamics CRM for Microsoft Office Outlook (10% - 15%)

 • Deploy Dynamics CRM for Outlook
  • Identify supported operating systems; describe required software components; compare Dynamics CRM for Outlook versions; identify deployment methods; configure Dynamics CRM for Outlook; configure multiple organisations
 • Configure offline capabilities
  • Describe offline capabilities; identify fields that can be synchronised; describe limitations for synchronised fields; configure synchronised fields

Manage email (10% - 15%)

 • Select an email processing option
  • Identify email processing options; describe the advantages of each email processing option; identify limitations and requirements for each email processing option
 • Track and correlate email
  • Compare email tracking with email correlation; describe user options for automatic tracking; describe correlation options; identify limitations of folder-level tracking; configure folder-level tracking for Exchange folders
 • Manage mailbox records and email
  • Describe synchronisation methods for incoming and outgoing email; configure the default synchronisation method for users and queues; describe mailbox records; configure approval for email addresses

Manage server-side synchronisation (10% - 15%)

 • Configure server-side synchronisation
  • Describe server-side synchronisation; identify server-side synchronisation features and supported configurations; set the email processing method; configure mailbox records
 • Set up a forwarding mailbox
  • Describe mailbox forwarding; create a forward mailbox record; add email forwarding rules for users; add mailbox records to server profile; enable mailboxes; test email configuration; describe synchronisation alerts; view the Performance Dashboard

Dynamics CRM 2016 Sales

Manage Microsoft Dynamics CRM components and the product catalog (24%)

 • Manage Dynamics CRM sales management components
  • Understand different record types; create, maintain, and use sales literature; create, maintain, and use competitors; understand sales territories; manage currency configurations; understand social engagement
 • Manage the product catalog
  • Understand the role of the product catalog and price lists; manage unit groups; manage products; manage price lists; manage discount lists; manage currencies; create product families and properties; manage product bundles; view products in hierarchical charts

Manage leads, opportunities, and sales (30%)

 • Manage leads
  • Understand the role of lead and opportunity records; understand the lead to the opportunity process flow; use the lead to the opportunity process form and the process ribbon; track leads; convert activity records to leads
 • Manage opportunities
  • Create and manage opportunities; manage opportunity records; connect competitors to opportunities; view resolution activities; work with opportunities from views; add a contact to an opportunity
 • Manage the sales order process
  • Add line items to opportunities; create and add write-in products and opportunities; select alternate price lists for opportunities; understand the process of the quotes life cycle; manage quotes; work with orders; work with invoices; convert quotes to orders and convert orders to invoices

Manage metrics and perform sales analysis (23%)

 • Manage metrics and goals
  • Configure sales metrics; configure fiscal periods; create and assign goal records; define parent and child records; create and recalculate parent and child goal records; create rollup queries
 • Perform sales analysis
  • Use built-in reports; export sales information to Microsoft Excel; work with charts and dashboards; work with system charts from an opportunity list; create dashboards; share dashboards and charts; perform advanced find queries; work with Microsoft Power BI dashboards

Integrate Microsoft Dynamics CRM with other products (22%)

 • Configure email integration
  • Configure email server synchronization; configure server settings, server profiles, and mailbox configurations; migrate to server-side synchronization; configure synchronization options; configure email client integration; use folder tracking; use the Dynamics CRM app for Outlook
 • Configure collaboration
  • Configure Microsoft SharePoint integration; set up SharePoint documents; use SharePoint documents; use Skype and Skype for Business with Dynamics CRM; use Microsoft Yammer with Dynamics CRM; use Office Groups with Dynamics CRM
 • Configure Office productivity
  • Work with Excel; export to Excel; work with Power BI; analyze data with Power BI; visualize data with Excel and Power BI to create an immersive experience; configure OneNote integration; use OneNote with Dynamics CRM

Lees meer ...

Belangstelling? Zie onze prijzen of bel ons op 024-8457770

You'll sit the following exams at the Firebrand Training Centre, covered by your Certification Guarantee:

 • MB2-712: Microsoft Dynamics CRM 2016 Customisation and Configuration
 • MB2-710: Microsoft Dynamics CRM 2016 Online Deployment
 • MB2-713: Microsoft Dynamics CRM 2016 Sales

Passing these three exams previously resulted in achieving these three Specialist certifications:

 • Specialist: Dynamics CRM 2016 Online Deployment
 • Specialist: Dynamics CRM 2016 Customisation and Configuration
 • Specialist: Dynamics CRM 2016 Sales certification.

Microsoft retired the Specialist credential on 31 March, 2017. The exams remain available and where applicable will count towards the relevant existing MCSA, MCSE or MCSD certification.

Lees meer ...

Belangstelling? Zie onze prijzen of bel ons op 024-8457770

Lees meer ...

Belangstelling? Zie onze prijzen of bel ons op 024-8457770

To be suitable to attend this accelerated course, it is recommended you possess a working knowledge of:

 • Dynamics CRM 2011 or later versions
 • Office 365 Administration
 • Microsoft Office Outlook
 • Customising Dynamics CRM, or have previously attended a Customisation course
 • The basics of using Windows applications
 • Basic understanding of Sales in Microsoft Dynamics CRM
 • Software development process and principles
 • Relational database principles
 • Business processes such as sales and customer service

Weet je niet zeker of je voldoet aan de vereisten?

Firebrand levert in een afleidingsvrije omgeving waardoor je je volledig kan focussen op de te bestuderen materie. We bespreken graag jouw technische achtergrond, ervaring en kwalificaties om vast te stellen of deze versnelde cursus voor jou geschikt is.

Belangstelling? Zie onze prijzen of bel ons op 024-8457770

Wanneer

Wanneer wilt u deelnemen aan een versnelde opleiding?

Start datum

Eind datum

Status

Nu boeken

Beperkte beschikbaarheid

Nu boeken

Open

Nu boeken

Open

Nu boeken

Beoordelingen

Wereldwijd heeft Firebrand in haar 10-jarig bestaan al 68.075 studenten opgeleid! We hebben ze allemaal gevraagd onze versnelde opleidingen te evalueren. De laatste keer dat we onze resultaten analyseerden, bleek 96.68% ons te beoordelen als 'boven verwachting'


"The training I received at whilst training with Firebrand was excellent. 11 Days on the course was hard work and demanded a lot of will power. I put in the time and effort and it paid off for me. Thank you to all involved. See you next time."
M.C. - Microsoft Dynamics CRM 2016 (11 Dagen) (29/1/2017 t/m 8/2/2017)

"I found the courses, trainers and accommodation very good. I learnt a lot and felt very comfortable. I think accelerated learning is a good way to learn and firebrand delivers this very well."
Joanne Nash, Fujitsu Services. - Microsoft Dynamics CRM 2016 (11 Dagen) (29/1/2017 t/m 8/2/2017)

"Intensive, focused and effective. Days are long, but managable. The Instructor is very helpful and approachable. His knowledge level of the topic is pro, period."
Jan Nakolinna, Boliden Kevitsa. - Microsoft MCSA: SQL Server 2016 - Database Administration (6 Dagen) (28/5/2018 t/m 2/6/2018)

"The speed is pretty fast and days could be a few hours shorter. But still nice and fast way to do the training."
Pasi Angeria. - Microsoft MCSA: SQL Server 2016 - Database Administration (6 Dagen) (28/5/2018 t/m 2/6/2018)

""
Anoniem, Projinit IT - Microsoft MCSA: Windows Server 2016 (11 Dagen) (19/3/2018 t/m 29/3/2018)

"De cursus was super , aangename lesgever ."
Anoniem - Microsoft MCSA: Windows Server 2016 (11 Dagen) (19/3/2018 t/m 29/3/2018)

"I have been in many training courses but have never met such an instructor. Very polite, patient, clear, I could ask without hesitation questions as much as I wanted. He makes sure you understand the topic before he goes further. Very professional! You get everything that you need to pass the MS exam. No doubt! Firebrand is definitely a good investment and worth taking it. Many thanks Firebrand team!"
Hamza Kursun. - Microsoft MCSA: Cloud Platform (7 Dagen) (14/10/2017 t/m 20/10/2017)

"I was surrounded with high skill people which forced me to focus on and study hard to pass the exams. It is also a good experience to do networking."
Daniel Ferreira. - Microsoft MCSA: Cloud Platform & MCSE: Cloud Platform and Infrastructure (Azure) (10 Dagen) (14/10/2017 t/m 22/10/2017)

"This is the third course I have done with Firebrand, and the first I have done in Europe. The instructor standards do not change, the Firebrand ethos remains the same and the package as a whole is very good, wherever you take a course."
Matthew Chamberlain, Chamberlain & Co. - Microsoft MCSA: Cloud Platform & MCSE: Cloud Platform and Infrastructure (Azure) (10 Dagen) (10/7/2017 t/m 18/7/2017)

"Excellent trainer and good location but very high paced."
D.vR.. - Microsoft Architecting Microsoft Azure Solutions (3 Dagen) (17/7/2017 t/m 18/7/2017)

"Zeer veel informatie, maar wel deskundig en duidelijke uitleg!"
Henk Schinkel, geen. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 Dagen) (23/11/2015 t/m 1/12/2015)

"Fijne accomodatie en eten. Zeer ervaren en professionele docent"
Anoniem - Microsoft MCSA: Office 365 (5 Dagen) (26/11/2015 t/m 29/11/2015)

"Prima opleiding geweldige kundige docent uitstekende locatie"
Anoniem - Microsoft MCSA: Office 365 (5 Dagen) (26/11/2015 t/m 29/11/2015)

"You will learn a great deal with Firebrand and have every good chance in passing your chosen exams. Its a very unique experience. "
Anoniem - Microsoft MTA Networking, Security & Windows Server Administration (6 Dagen) (2/11/2015 t/m 7/11/2015)

"Fast Good learning!"
Anoniem - Microsoft MTA Networking, Security & Windows Server Administration (6 Dagen) (2/11/2015 t/m 7/11/2015)

"The instructor was very thorough and professional. He made the course very understandable. I was very impressed with his teaching methods and presentations. Firebrand is the best."
Anoniem - Microsoft MTA Networking, Security & Windows Server Administration (6 Dagen) (2/11/2015 t/m 7/11/2015)

"Great Instructor, much details and good stories from the IT Field. This is for me a drive to continue my IT career and learn more."
Anoniem - Microsoft MTA Networking, Security & Windows Server Administration (6 Dagen) (2/11/2015 t/m 7/11/2015)

"Very good way to pass certification if you're able to study and assimilate new knowledges quickly. "
Anoniem - Microsoft MTA Networking, Security & Windows Server Administration (6 Dagen) (2/11/2015 t/m 7/11/2015)

"Awesome! Great teacher with endless patience!! :)"
Anoniem - Microsoft Querying SQL Server (4 Dagen) (2/11/2015 t/m 5/11/2015)

"Efficient learning with the experience and qualified instructor. Highly recommended!"
Anoniem - Microsoft Querying SQL Server (4 Dagen) (2/11/2015 t/m 5/11/2015)

"Continue the way you are!"
Anoniem - Microsoft Querying SQL Server (4 Dagen) (2/11/2015 t/m 5/11/2015)

"Middelen om de trainingen te volgen zijn uitstekend."
Anoniem, HCG Hoedt - Microsoft Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions (3 Dagen) (16/10/2015 t/m 18/10/2015)

"Firebrand biedt een mooie geisoleerde omgeving, waarin je, gemotiveerd door een vakbekwame en gedreven docent, met medecursisten dag (en nacht) bezig kunt zijn met slechts een ding voor ogen: de cursusinhoud. Hoewel zeker vermoeiend, vind ik de cursussen van Firebrand absoluut de moeite waard in het traject van verkrijgen van vakgerichte kennis en certificering."
Anoniem, erwinbeelen.com - Microsoft Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions (3 Dagen) (16/10/2015 t/m 18/10/2015)

"Really enjoyable and very hard experience. Trainer made the course fun to do."
Anoniem - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 Dagen) (19/9/2015 t/m 27/9/2015)

"Get more in less time"
Anoniem - Microsoft MCSD: SharePoint Applications (12 Dagen) (28/4/2014 t/m 9/5/2014)

"This course was realy good; you lose no time, an efficient way of work"
Philippe De Groote , saphico. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 Dagen) (27/10/2013 t/m 3/11/2013)

"8 Days course which also includes two weekends. Our trainer made it an experience I didn't want to miss!"
Sybrand Hartman, Tata Steel. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 Dagen) (27/10/2013 t/m 3/11/2013)

"Een zeer postitieve ervaring, alles is goed geregeld en de trainer was altijd bereid je vragen te beantwoorden. Je leeft hier echt voor de cursus dwz je staat er mee op en tijdens ontbijt begint het al en je stopt pas als je ogen dicht gaan bij het slapen. Zeer goede manier om kennis op te doen. Veel theorie maar ook wel Hands On!"
CG, Veiligheidsregio Kennemerland. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 Dagen) (9/6/2013 t/m 16/6/2013)

"Thuis studeren had me twee keer zoveel tijd gekost. Op de cursus kon ik me erg goed concentreren op de stof en zo ook mijn certificaten behalen in een zeer korte tijd."
Marc van Berkel, Linfosys. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 Dagen) (9/6/2013 t/m 16/6/2013)

"Prima docent, fijne locatie, maar erg intensief."
MV. - Microsoft MCSE: SharePoint 2013 (6 Dagen) (10/6/2013 t/m 15/6/2013)

"Its always great to be busy with SharePoint for a full week. All my goals are completed and got a very good understanding, learned a lot and cannot wait to start using this best practices in my daily work. Very good teacher with a lot of experience, from different kind of businesses."
Anoniem - Microsoft MCSE: SharePoint 2013 (6 Dagen) (10/6/2013 t/m 15/6/2013)

"Tsunami van informatie en leerstof komt over je heen. Voorbereiden op het assimileren, zeg maar opslorpen, van al deze kennis is een vereiste indien het lang geleden is dat je op de schoolbanken zat. Maar het is een reuze ervaring. Een belevenis en je honger wordt gestild."
Anoniem, VSOA Defensie - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 Dagen) (7/4/2013 t/m 14/4/2013)

"- Tempo ligt erg hoog, de zaterdagavond (niet inbegrepen bij de 8 dagen) is dan ook zeer nodig. - Kom met genoeg kennis! - Kom met een goede motivatie!"
Rob de Haan, Van Dam ICT. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 Dagen) (7/4/2013 t/m 14/4/2013)

"Great teacher, learned a lot and had a good team! Really good way of learning."
Marloes Rutten, SplitVision. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 Dagen) (20/1/2013 t/m 27/1/2013)

"Het is niet gemakkelijk, je krijgt erg veel informatie tegelijk maar met de juiste instelling is het zeker te doen. De MCSA 2012 cursus is zeer de moeite waard en ik kan deze methode en de accomodatie zeker aanbevelen!"
Marc Willemsen, EIC BV. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 Dagen) (20/1/2013 t/m 27/1/2013)

"Goede en krachtige training!"
Chris Carremans, EASI / Appligen. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 Dagen) (4/11/2012 t/m 11/11/2012)

"Je moet met de juiste instelling naar de training komen. Je moet na de lesuren, nog willen studeren, en dat maakt het kei-hard, want "Alle beetjes helpen" Jezelf kalmeren doe je met deze zin: "2nd shot" Superbekwame instructor. Combineert hard studeren met hard lachen. Goede situatievoorbeelden helpen enorm."
Antonio Vanhove. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 Dagen) (4/11/2012 t/m 11/11/2012)

"Je heb wel vooraf een fundament van kennis nodig. Het is heel intensief, 13 uur per dag 13 dagen lang. De trainer was uitstekend."
Anoniem - Microsoft MCSA: Windows Server 2008 & MCITP Enterprise Administrator (13 Dagen) (9/9/2012 t/m 21/9/2012)

"Its hardwork and long days but you will be prepared for the exam. This way learning is an experience."
René Beije. - Microsoft MCSA: Windows Server 2008 & MCITP Enterprise Administrator (13 Dagen) (8/7/2012 t/m 20/7/2012)

"Resultaten behaal je door zelf te ondernemen en kansen te pakken. Ervoor gaan betekent inspannen tot het uiterste. Niet wegschrikken voor zeven dagen intensief studeren. Mij ligt dit concept goed. Ik hou ervan om in korte tijd resultaat te zien in plaats van een jaar te moeten doen over een cursus en daar wekelijks mijn tijd voor vrij te maken."
Tristan Jager. - Microsoft MCSA: Windows Server 2008 & MCITP Enterprise Administrator (13 Dagen) (8/7/2012 t/m 20/7/2012)

"Perfecte training, perfecte docent, perfecte locatie in de benelux. Vriendelijke medewerkers. Veel studie, maar dat is ook de bedoeling :)"
Jesper Plass, Ploegam BV. - Microsoft MCSA: Windows Server 2008 & MCITP Enterprise Administrator (13 Dagen) (8/7/2012 t/m 20/7/2012)

"Training is voor doorzetters, heeft een strakke planning en zit vol met tip & trucs om te dealen met de Microsoft examens. Als je nog geen ervaring hebt met een bootcamp, kun je hier alles ervaren ..."
Jan Blom, ICT First. - Microsoft MCSA: Windows Server 2008 (8 Dagen) (8/7/2012 t/m 15/7/2012)

"Uitstekend concept en zeer goede trainer, maar héél zwaar!"
Robert Kriekaard, KBS Bedrijfsondersteuning. - Microsoft MCSA: Windows Server 2008 (8 Dagen) (8/7/2012 t/m 15/7/2012)

"Ik heb nog nooit iemand zien met zo veel kennis van Microsoft (en dat is nog niet eens het enigewaar in hij les geeft). De manier van les geven is heel goed. Beste instructeur ooit! In 7 dagen tijd meer geleerd dan 1 jaar op school."
Freddy Jeurissen, nvt. - Microsoft MCSA: Windows Server 2008 & MCITP Enterprise Administrator (13 Dagen) (8/7/2012 t/m 20/7/2012)

"De intensieve training, maakt het een bijzondere en zeer leerzame ervaring. Door alle tijd die je in een dag kunt krijgen met een onderwerp bezig te zijn is de kennisoverdracht enorm. Zeer ervaren trainer die de lesstof perfect beheerst en kan aanvullen met praktijk ervaring en daarnaast ook zeer aangenaam mens is maakt de ervaring onvergetelijk."
Pieter Borst. - Microsoft MCTS / MCPD SharePoint 2010 Developer (7 Dagen) (10/10/2011 t/m 16/10/2011)

"Voor het eerst heb ik een cursus mogen volgen. Gelukkig voor mij is dit gebeurd onder de Firebrand vlag. 7 zeer intensieve dagen met aan het eind het gevoel dat je echt iets geleerd hebt. De instructeur heeft veel moeite gestopt in het aantrekkelijk maken van de slides + persoonlijke aanpassingen hierdoor is de ervaring uitermate positief."
Ronald van Meer. - Microsoft MCTS / MCPD SharePoint 2010 Developer (7 Dagen) (10/10/2011 t/m 16/10/2011)

"The knowledge and professionalism of the instructor, supporting and replaying all our question is really amazing. The Ruwenberg hotel is really nice and the service on the hotel fantastic. Overall, I've had a fantastic experience."
David Alonso. - Microsoft Architecting Microsoft Azure Solutions (3 Dagen) (9/4/2018 t/m 11/4/2018)

"Good environment for a training, professional people."
Anoniem - Microsoft Architecting Microsoft Azure Solutions (3 Dagen) (9/4/2018 t/m 11/4/2018)

"A 9 day sprint through all things Azure with a focus on getting through the MSCE exams for architecting and developing cloud solutions. The long days paid off. Comfortable accommodation with knowledgeable and attentive staff."
Graham Morgan, Spatial Consultants Ltd. - Microsoft MCSA: Cloud Platform & MCSE: Cloud Platform and Infrastructure (Azure) (10 Dagen) (10/7/2017 t/m 18/7/2017)

"We had Phil Anderson, a very nice and intelligent man. He had to put through a lot of information. I did not take the exam at the end of the week, because I am a person who needs more time to process information. The course was structured and well done by Phil. I would recommend him as a trainer. Teacher gets a 9. The facilities of the training were good. Everything was prepared before the training, so it had an easy start. "
Danny van Oijen, Havenziekenhuis. - Microsoft MCSA: Windows 10 (6 Dagen) (13/3/2017 t/m 18/3/2017)

Zie prijzen