APMG Change Management - Slechts 3 dagen

Waarom

Zeven redenen waarom jij voor jouw Change Management cursus voor Firebrand kiest:

Bekijk deze video en zie waarom je met Firebrand geld en tijd bespaart

 1. Jij zal in slechts 3 dagen Change Management getrained zijn. Doordat onze cursussen residentieel zijn kunnen wij langere lesdagen aanbieden en zal je tijdens je verblijf volledig gefocust zijn op jouw cursus
 2. Onze Change Management cursus is all-inclusive. Cursusmaterialen, accommodatie en maaltijden zijn inbegrepen.
 3. Slaag de eerste keer voor Change Management of train gratis opnieuw. Vraag naar de voorwaarden van onze certificeringsgarantie bij onze Education Consultants.
 4. Je zal meer over Change Management leren. Waar opleidingen elders doorgaans van 9:00 tot 17:00 duren, kan je bij Firebrand Training rekenen op 12 uur training per dag!

 5. Je zal Change Management sneller beheersen. Doordat onze cursussen residentieel zijn word je in korte tijd ondergedompeld in de theorie. Hierdoor zal je volledig gefocust zijn op de cursus en zal je sneller de theorie en praktijk beheersen.
 6. Je zal voor Change Management studeren bij de beste training provider. Firebrand heeft het Q-For kwaliteitlabel, waarmee onze standaarden en professionaliteit op het gebied van training erkend worden. We hebben inmiddels 66.105 professionals getraind en gecertificeerd!
 7. Je gaat meer doen dan alleen de cursusstof van Change Management bestuderen. We maken gebruik van laboratoria, case-studies en oefentests, om ervoor te zorgen dat jij jouw nieuwe kennis direct in jouw werkomgeving kan toepassen.

Denk jij klaar te zijn voor deze opleiding? Doe een GRATIS oefentest om je kennis te testen!

Wat

Haal twee APMG Change Management certificeringen in slechts drie dagen - 40% sneller dan traditionele opleidingsvormen. U volgt beide Foundation en Practitioner examens als onderdeel van het programma.

Tijdens deze versnelde cursus, zult u het vernieuwde Change Management curriculum bestuderen, samen met het bestand van kennis over Change Management.

De APMG Change Management cursus helpt u om effectief om te gaan met veranderingen en de impact op uw organisatie in goede banen te leiden. Deze certificering is ideaal voor project-, programma-, verander, afdelings- en operationeel managers die betrokken zijn bij organisatorische veranderingen.

Tijdens deze cursus leert u:

 • Hoe uw werknemers reageren op veranderingen
 • Hoe u uw werknemers tijdens de overgangsfasen kunt begeleiden om weerstand te minimaliseren
 • Hoe u veranderingstheorieën kunt toepassen op de behoeften van uw organisatie
 • Hoe u het risico op mislukking of vertraging kunt beperken, door de productiviteit te handhaven en kosten te verminderen

De APMG Change Management certificering completeert procesgestuurde methoden, zoals PRINCE2® en MSP®.

Note: Deze opleiding wordt verzorgd in samenwerking met Thynk een APMG-UK opleidingsaccreditatie organisatie.

Lees meer ...

Belangstelling? Zie onze prijzen of bel ons op 024-8457770

Het versnelde Firebrand concept

Onze versnelde Firebrand cursussen zijn residentieel, wat betekent dat je tijdens de gehele training op ons trainingcentrum verblijft. Hierdoor word je ondergedompeld in de theorie en praktijk en hoef je tijdens je training alleen op de te bestuderen materie te focussen: de rest regelen wij. Door dit vernieuwde concept kunnen we tevens langere lesdagen aanbieden: dagelijks of wekelijks op en neer reizen naar de leslocatie is namelijk niet nodig en alles met betrekking tot uw accomodatie, eten en drinken wordt door ons verzorgd.

Wat je verder kan verwachten van een Firebrand training:

 • Intensieve groepslessen
 • Een op een review sessies met de docent, ook buiten de lestijden
 • Praktijkoefeningen samen met een andere student
 • 24 uur per dag toegang tot het oefenlab

Lees meer ...

Belangstelling? Zie onze prijzen of bel ons op 024-8457770

Verandering en het individu

Hoofdelementen en karaktereigenschappen geassocieerd met:

 • De hiërarchische ordening van behoeften van Maslow (waaronder hun volgorde)
 • Voldoening en groei (Herzberg, Pink)

De termen gebruikt in het MBTI® beschrijven de belangrijkste verschillen tussen mensen en de betekenissen van die termen.

De bepalende mogelijkheden van modellen die beschrijven hoe mensen leren:

 • De rol van aanmoediging (belonen en straffen) in leren.
 • De stages en volgordes van de ‘leercyclus’ (Kolb) en de gerelateerde leer stijlen (Honey en Mumford)
 • Het ‘Conscious Competence’ leer model en zijn effect op prestatie (the learning dip)

Het begrijpen van de concepten, principes, model typen, benaderingen en rollen gerelateerd aan verandering en het individu, zoals in de cursus text beschreven staat. Om specifiek het volgende vast te stellen:

 • De ontwikkeling van de menselijke reactie op verandering weergegeven in change curve’ modellen en het belang hiervan bij omgaan met veranderingen. [NB: De term 'change curve' wordt altijd gebruikt bij examens bij het verwijzen naar dit model.]
 • Het belang van Bridges' model van menselijke overgangen bij het omgaan met veranderingen:
  • De fasen van het model zelf
  • De ‘Endings’ fase
 • Het belang van Bridges' model van menselijke overgangen bij het omgaan met veranderingen:
  • De ‘Neutral Zone’ fase
  • De ‘New Beginnings’ fase
 • Het belang van Maslows hiërarchie van de behoeften bij het omgaan met veranderingen
 • Het belang van belangrijke motivatie theorieën bij het omgaan met veranderingen:
  • Tevredenheid en groei (Herzberg)
  • De rol van autonomie, beheersing en doel (Pink)
 • Het belang van belangrijke motivatie theorieën bij het omgaan met veranderingen:
  • Overleving en leerangsten (Schein)
  • Persoonlijke groei (Rogers)
 • Het belang van individuele verschillen in temperament voor relaties en communicatie, zoals gezien door MBTI® terminologie.
 • De elementen van de theorieën en modellen over leren en hoe zij betrekking hebben op wat er gebeurt wanneer mensen verandering doormaken:
  • De rol en beperkingen van eenvoudige bekrachtiging (beloning en straf) in leren en veranderen.
  • Praktische voorbeelden van het ‘Consious Competence’ leerproces en de implicaties van succes van onderdompeling bij leren.
 • De etappes en de volgorde van de leercyclus (Kolb)
 • Verschillende leervoorkeuren/-stijlen en hoe zij betrekking hebben op de cyclus; geschikte leeractiviteiten voor elke leerstijl (Honey & Mumford). 2.10
 • Belangrijke uitgangspunten bij het definiëren van wat moet worden geleerd [NB: Het voorbeeld 'Leren autorijden ' in ECMH 9B3.3 zal niet worden getoetst, maar de beginselen die door het voorbeeld verduidelijkt worden zullen wel getoetst worden.]

In staat zijn om binnen een bepaald scenario bepaalde modellen, instrumenten, principes of benaderingen toe te passen met betrekking tot verandering en het individu. Met name om het volgende vast te stellen:

 • Inzichten over een gewijzigde situatie aangeboden door ‘change curve’ modellen en relevante acties die change managers kunnen opnemen of aanbevelen op basis van deze inzichten.
 • Acties en benaderingen gebaseerd op Bridges model van menselijke overgangen die change managers kunnen toepassen of aanbevelen om te helpen bij de beheersing van de menselijke kant van verandering.
 • Factoren die de motivatie van mensen die betrokken zijn bij een veranderingsproces beïnvloeden; hoe change managers hun opvatting van deze factoren kunnen gebruiken om motivatie aan te moedigen en te ondersteunen en verandering te versterken en verankeren. (Zoals aangegeven in CI0101 , 0.103,1 , 0204 , 0205 & 0206)
 • Variërende individuele reacties op een verandering in situatie zijn waarschijnlijk het gevolg van verschillen in temperament, en de stappen die change managers kunnen nemen of aanbevelen om een zo breed mogelijk scala van individuen te bereiken.
 • Geschikte toepassingen van leertheorieën en gebruiken bij de planning van verandering
 • Gepaste en ongepaste toepassing van de specifieke principes, benaderingen, modellen en instrumenten met betrekking tot veranderen en het individu kunnen analyseren en hier onderscheid in maken
 • Specifiek om terecht te analyseren of:
  • Het gebruik of de aanbeveling van een change manager van bepaalde benaderingen, technieken of acties die van invloed zijn op individuen die verandering ondergaan (zoals geïdentificeerd in 0301-0305 ) gepast is.

Verandering en de organisatie

Ken de feiten uit de cursus met betrekking tot verandering en de organisatie, inclusief concepten, begrippen, principes, modellen, benaderingen en rollen. Specifiek om eraan te herinneren:

 • Belangrijke fasen, reeksen en kenmerken die geassocieerd worden met:
  • Lewins drie-stappen model
  • Kotters acht-stappen model
 • De bij het proces van organisatieverandering betrokken archetypische rollen en hun kenmerken
 • De termen die worden gebruikt in krachtenveld analyse, de veronderstellingen waarop het is gebaseerd en de juiste stappen in de toepassing van de techniek

Beheers de concepten, principes, modellen, benaderingen en rollen met betrekking tot verandering en de organisatie zoals beschreven in de cursus. Specifiek om het volgende in verband te brengen:

 • De waarde van het gebruik van een reeks afbeeldingen/metaforen om te denken over organisaties, hoe dergelijke inzichten leiderschap beïnvloeden en hoe deze invloed kunnen hebben op hoe verandering wordt benaderd
 • Inzichten die voortvloeien uit Gareth Morgans metafoor van ‘organisaties als machines’
 • Inzichten die voortvloeien uit Gareth Morgans metafoor van ‘organisaties als hersenen’
 • Inzichten die voortvloeien uit Gareth Morgans metafoor van ‘organisaties als politieke systemen’
 • Inzichten die voortvloeien uit Gareth Morgans metafoor van ‘organisaties als flux en transformatie’
 • De elementen en het gebruik in organisatorische verandering van:
  • Kotters acht-stappen model
  • Kotters ‘dual operating system’ benadering van doorlopende verandering
 • De gevolgen voor de organisatorische veranderingen van systeemdenken (Senge)
 • Effectief gedrag bij verandering van:
  • The change sponsor
  • A change agent
  • The line manager
 • Wat wordt bedoeld met ' organisatiecultuur ', hoe het zich ontwikkelt, hoe het wordt gevormd, hoe het verschilt van het concept 'organisatieklimaat ', en het belang van leiderschap
 • Wat wordt bedoeld met 'acute verandering', mechanismen die verandering kunnen evolueren en de kenmerken van verandering die een 'acute' benadering behoeft
 • Geschikte manieren om inclusief de rol van leiderschap te bewegen richting een gewenste 'toekomstige staat' en deze af te bakenen
 • De kenmerken van een geschikte visie op verandering waaronder:
  • Definitie van een visie (in tegenstelling tot een mission statement)
  • Een geschikte aanpak voor het schrijven van een visie inclusief het vermijden van valkuilen
 • Typische manieren waarop de strategische doelstellingen van een organisatie worden uitgedrukt in portfolio's, programma's en projecten (P3); de bestuursstructuren, rollen en gemeenschappelijke methodologieën gevonden in een P3 omgeving; hoe verandering initiatieven (change initiative) meestal communiceren met deze omgeving; en de gevolgen voor de levering van de verandering initiatieven

In staat zijn om binnen een bepaald scenario bepaalde modellen, instrumenten, principes of benaderingen met betrekking tot verandering en organisatie toe te passen. Specifiek om vast te stellen:

 • De verbindingen tussen een verandering en bredere organisatiestrategie; bruikbare benaderingen bij het ontwikkelen van een visie voor de wijziging; en de relatie van die verandering (en de levering) met enige P3 bestuursstructuren
 • Organisatorische metaforen die van invloed zijn op het denken en het gedrag van degenen die betrokken zijn in een veranderingsproces en de gevolgen voor de manier waarop verandering wordt benaderd
 • Handige manieren om een organisatiecultuur vast te stellen en begrijpen en om het te bespreken met andere mensen die betrokken zijn bij de change initiative; het voortvloeisel van de cultuur van de organisatie voor een change initiative
 • Modellen van het veranderingsproces geschikt voor een bepaald change initiative, en het gebruik van relevante hulpmiddelen of de maatregelen die moeten worden genomen of aanbevolen door de change manager ter ondersteuning van de verandering
 • Wijzig situaties waarin het paradigma van ' geplande verandering ' niet volledig geschikt is, de factoren in die situaties die de noodzaak van een 'acute' benadering suggereren en passende maatregelen die een change manager kan nemen of aanbevelen ter ondersteuning van 'acute verandering'
 • Karakteristieke rollen (onafhankelijk van de formele functiebenamingen) ingenomen door verschillende mensen die omgaan met een veranderingsproces, en passende acties en gedragingen gebruikt of aanbevolen door een change manager om die rollen effectief te vervullen
 • In een scenario kunnen analyseren en onderscheiden van gepaste en ongepaste toepassing van de specifieke principes, benaderingen, modellen en instrumenten met betrekking tot verandering en de organisatie. Specifiek om met recht te analyseren of:
  • De inzichten geschetst door een change manager door observatie van organisatiecultuur of door metaforen die worden gebruikt zijn gerechtvaardigd, en of daaruit voortvloeiende acties of aanbevelingen geschikt zijn
  • Door een change manager ondernomen acties of door hem aanbevolen bijzondere benaderingen of instrumenten die betrekking hebben op de geplande of opkomende modellen van organisatorische verandering en op de vereiste gedragingen van mensen die verschillende rollen (zoals geïdentificeerd in 0304-0306 ) aannemen, zijn gepast

Communicatie en betrokkenheid van belanghebbenden

Ken de feiten uit de cursus met betrekking tot communicatie en betrokkenheid van belanghebbenden, inclusief concepten, begrippen, beginselen, modeltypen, benaderingen en rollen. Specifiek om het volgende naar boven te brengen:

 • Belangrijke functies die effectieve betrokkenheid van belanghebbenden onderbouwen:
  • Definitie van een belanghebbende
  • Beginselen van betrokkenheid van belanghebbenden
 • De bestanddelen van methoden en technieken voor het bepalen van de juiste niveaus van betrokkenheid bij belanghebbenden
  • Belanghebbendenradar
  • Tweedimensionaal in kaart brengen
 • Met 'push' en 'pull' communicatiekanalen geassocieerde kenmerken, en geringe en rijke communicatiekanalen

Begrijp de concepten, beginselen, modeltypen, benaderingen en rollen met betrekking tot communicatie en betrokkenheid van belanghebbenden zoals beschreven in de cursus. Specifiek om het volgende vast te stellen:

 • Bruikbare benaderingen om belanghebbenden te onderscheiden
 • Redenen voor het segmenteren van belanghebbenden en de CPIG classificatie
 • De waarde van technieken om kennis over ‘segmenten’ met betrekking tot belanghebbenden te verdiepen en hoe deze te gebruiken:
  • Rollen
  • In kaart brengen van inlevingsvermogen
 • Het doel en de waarde van het bepalen van juiste niveaus van inmenging met belanghebbenden:
  • Belanghebbendenradar
  • Tweedimensionaal in kaart brengen
 • De effecten van een aantal gemeenschappelijke bronnen van bias bij een veranderingsproces en de wijze waarop communicatie benaderingen kunnen worden gebruikt om deze effecten te verzachten
 • De voordelen en uitdagingen in veranderingsprocessen van het includeren van feedback mechanismen in communicatie en de rol van communicatie om betrokkenheid te bereiken
 • Beginselen van handhaven van een mensgerichte aanpak van communicatie en factoren om de betrokkenheid te stimuleren
 • Elementen van communicatie en technieken die de effectiviteit van communicatie en betrokkenheid verbeteren
 • Het scala aan methoden en kanalen die de samenwerking kunnen bevorderen in verandering en de sterke en zwakke punten van elk
 • Belangrijke elementen in de ontwikkeling van een communicatiestrategie voor een change initiative en een communicatieplan dat zich richt op het 'wanneer' en 'hoe' van de manier waarop die strategie zal worden uitgevoerd

In staat zijn om binnen een bepaald scenario bepaalde modellen, instrumenten, beginselen of benaderingen met betrekking tot de communicatie en betrokkenheid van belanghebbenden toe te passen. Specifiek om het volgende vast te stellen:

 • Hoe de beginselen van betrokkenheid van belanghebbenden toepasbaar zijn op een change initiative en hoe belanghebbenden in een verandering adequaat kunnen worden vastgesteld, gesegmenteerd en in kaart gebracht
 • Hoe communicatietheorie en -beginselen (zoals aangegeven in CS0103 , en 0206) het best kunnen worden gebruikt om communicatie met betrekking tot een change initiative te verbeteren
 • Hoe een aantal gemeenschappelijke bronnen van bias in veranderingssituaties te herkennen en te beperken en hoe communicatiebenaderingen kunnen worden gebruikt om die te matigen
 • Hoe verandering naar mensen toe te communiceren en communicatieve effectiviteit te vergroten en betrokkenheid te bevorderen
 • Hoe een communicatiestrategie en plannen voor een change initiative te ontwikkelen en de juiste communicatiekanalen te selecteren om de samenwerking te bevorderen
 • In een scenario kunnen analyseren en onderscheiden van gepaste en ongepaste toepassing van de specifieke beginselen, benaderingen, modellen en instrumenten met betrekking tot communicatie en betrokkenheid van belanghebbenden
 • Specifiek om terecht te analyseren dat:
  • Door een change manager geselecteerde of aanbevolen betrokkenheid van belanghebbenden of communicatie benaderingen

Change management Practice

 • Beheers kennis uit de cursus met betrekking tot change management practice, inclusief concepten, begrippen, beginselen, modeltypen, benaderingen en rollen
 • De bestanddelen uit de change formula (Beckhard & Harris) en hoe deze kunnen worden gebruikt om de motivatie voor verandering te vergroten
 • De doelen en hoofdbestanddelen van een change management plan
 • De stadia van teamontwikkeling (Tuckman) en hoe zij betrekking hebben op kenmerkende gedragingen gevonden in een change team in verschillende stadia van zijn levenscyclus

Begrijp de concepten, beginselen, modeltypen, benaderingen en rollen met betrekking tot change management practice, zoals beschreven in de cursus. Specifiek om het volgende vast te stellen:

 • Benaderingen en methodes om change impacts vast te stellen:
  • De onderdelen van het McKinsey 7S model, de betekenis van elk onderdeel en de manier waarop deze onderdelen in wisselwerking staan
  • Categorieën van change impacts en voornaamste input
 • Stappen die betrokken zijn bij het uitvoeren van een stakeholder impact assessment en typische overwegingen of onderdelen van iedere stap
 • Steps involved in conducting a stakeholder impact assessment and typical considerations or components of each steps
 • Vier factoren die de ernst van de change impact beïnvloeden en geschikte instrumenten om iedere factor te evalueren
 • Benaderingen met betrekking tot het werken met individuen in grote veranderingen en hoe deze effectief kunnen worden ingezet
 • Oefeningen die door middel van het construeren van een change team met behulp van interne en externe werving de basis vormen voor een succesvolle verandering
 • Oefeningen die door het ontwikkelen van een effectief team de basis vormen voor een succesvolle verandering (Glaser and Glaser)
 • Belangrijke aspecten van voorbereiding op en aanpak van weerstand tegen verandering:
  • Inzicht in het ‘psychologisch contract’
  • Veel voorkomende redenen voor weerstand en hoe daarmee om te gaan
 • Belangrijke aspecten van voorbereiding op en aanpak van weerstand tegen verandering:
  • Veel voorkomende symptomen van weerstaand en hoe daarop te reageren
  • Doeltreffende aanpak bij aanpakken van weerstand
 • Change ‘levers’ (hefbomen of werktuigen) die kunnen worden gebruikt voor het ondersteunen en in stand houden van de aanvaarding van een verandering en hoe ze op juiste wijze toe te passen
 • Het niveau van aanvaarding van een verandering, de gevolgen ervan voor het bereiken van kritische massa en het versterken van systemen die kunnen helpen verandering aanvaarden

In staat zijn om binnen een bepaald scenario bepaalde modellen, instrumenten, beginselen of benaderingen met betrekking tot change management practice toe te passen. Specifiek om het volgende vast te stellen:

 • Hoe de impact van een verandering te beoordelen, inclusief de omvang en ernst ervan
 • Hoe effectief te werken met individuen die verandering doormaken, motivatie opbouwend voor verandering en mensen op juiste wijze betrekkend in grootschalige veranderingen
 • Benaderingen voor het beoordelen van de effectiviteit van teams (waaronder change teams), factoren die effectiviteit beperken en manieren om effectiviteit te bevorderen
 • Change management activiteiten die gunstige voorwaarden voor verandering creëren, inclusief elementen die nodig zijn voor een change plan
 • Waarschijnlijke oorzaken van weerstand tegen verandering en passende strategieën om die oorzaken aan te pakken, inclusief strategieën om momentum op te bouwen en te verstevigen
 • Change management actions die aanvaarding van verandering kunnen ondersteunen en versterken

In een scenario gepaste en ongepaste toepassing van de specifieke beginselen, benaderingen, modellen en instrumenten met betrekking tot change management practice kunnen analyseren en onderscheiden. Specifiek om met recht te analyseren of:

 • Een change impact assessment is ontwikkeld met behulp van een passend proces en geschikt is voor het doel
 • Change management practices op de juiste manier worden toegepast in een change situation om verandering te creëren en versterken

Lees meer ...

Belangstelling? Zie onze prijzen of bel ons op 024-8457770

Tijdens de cursus bereidt u zich voor en volgt u de volgende examens:

Change Management Foundation Examen:

 • 50 meerkeuze vragen (25 punten nodig om te slagen)
 • Duur: 40 minutes
 • Gesloten boek

Change Management Practitioner Examen:

 • Vier vragen per pagina, 20 punten per vraag beschikbaar
 • 50 punten nodig om te slagen (van de 80 beschikbaar)
 • Duur: 150 minuten
 • Beperkte open boek - uitsluitend handleiding en kandidatenhandboek toegestaan.

Lees meer ...

Belangstelling? Zie onze prijzen of bel ons op 024-8457770

Het volgende cursusmateriaal wordt gratis verzorgd:

 • APMG-accredited courseware
 • The Effective Change Manager's Handbook & Essential Guidance to the Change Management Body of Knowledge - ISBN - 978-0749473075

Firebrand Training biedt topkwaliteit technische opleiding en certificeringtraining in een all-inclusive cursuspakket, speciaal ontworpen voor de behoeften en het gemak van onze studenten. We kijken naar elk detail, zodat onze studenten zich uitsluitend kunnen richten op hun studie- en certificeringsdoelstellingen.

In onze certificeringsprogramma's is het volgende inbegrepen:

 • Dagelijks theorie, praktijk en oefensessies
 • Intensieve hands-on training, volgens onze unieke (Lab | Lecture | Review)TM leverings methode
 • Uitgebreide presentatie- en cursusmaterialen: Firebrand maakt gebruikt van officieel cursusmateriaal, aangepast aan ons versneld leren concept
 • De mogelijkheid tot het afleggen van proefexamens
 • Intensief contact met instructeurs en 24/7 toegang tot het practicum
 • Het examen maakt deel uit van de cursus (voor sommige opleidingen geldt een uitzondering, vraag hiernaar)
 • Accommodatie, alle maaltijden, dranken en snacks zijn inbegrepen (voor sommige opleidingen geldt een uitzondering, vraag hiernaar)
 • Onze certificerings garantie: mocht je de eerste keer niet slagen, dan train je binnen 1 jaar na beeindiging van de cursus nogmaals gratis! Het enige dat je betaalt zijn de accommodatie kosten en je examen vouchers.

Onze instructeurs kunnen de leerbehoeften van elke student tegemoet komen door middel van geïndividualiseerde instructies, hands-on laboratoria, laboratorium -partners en groepsoefeningen, zelfstudie, zelf-testen en vragen-/antwoordoefeningen.

Firebrand Training heeft toegewijde, goed uitgeruste educatieve faciliteiten waar u instructies en laboratoria zal bijwonen en toegang krijgt tot comfortabele studie en loungeruimtes. Onze studenten zeggen doorgaans dat onze faciliteiten de beste zijn.

Firebrand gaat digitaal

Momenteel maken we de omslag van gedrukt naar digitaal cursusmateriaal. Een deel van het cursusmateriaal is al digitaal verkrijgbaar, terwijl andere boeken in gedrukte vorm blijven. Om te weten of deze cursus digitaal beschikbaar is, bel ons op 024-8457770.

Er zijn verschillende voordelen van het gebruiksvriendelijke digitale cursusmateriaal: downloads zijn direct, en je hebt altijd je cursusmateriaal beschikbaar waar u ook bent. U hoeft niet te wachten op een gedrukt boek dat moet worden geleverd voordat u begint te leren - en het is beter voor het milieu. U kunt ervoor kiezen om het cursusmateriaal naar uw eigen apparaat te downloaden, of om er één van ons te lenen.

Certificeringsgarantie

Indien je als cursist een Firebrand Training afrondt zonder succesvol je certificering(en) af te sluiten, mag je binnen 12 maanden na afronden van de cursus deze nog eens bijwonen. Je betaalt dan alleen de kosten voor accommodatie en examen vouchers.

* LET OP:

 • Dit geldt niet voor alle opleidingen
 • Bij de volgende opleidingen zijn tegoedbonnen voor examens niet inbegrepen: PMI en CISSP CBK Review.
 • Voor de volgende cursussen zal het examen niet op de leslocatie worden afgenomen: PMI, GIAC, (ISC)2, CREST, CSX Practitioner of ITIL Managers and Revision Certification Opleidingen
 • Je PMI certificering zal worden afgenomen in een officieel Prometric test centrum in de buurt van onze trainingslokatie, op de 5-de dag van de cursus.
 • Oefen examens zijn niet beschikbaar voor Microsoft MCTS System Center Configuration Manager 2007 cursus
 • Ons (ISC)2 CISSP CBK Review programma verschilt van onze standaard levering. Voor meer informatie hier over, neem dan contact met ons op, op nummer +31 (0)24-8457770.

Lees meer ...

Belangstelling? Zie onze prijzen of bel ons op 024-8457770

Wij raden aan dat u enige kennis heeft van verandermanagement concepten en bekend bent met de basisfuncties van verandermanagement binnen een organisatie.

Weet je niet zeker of je voldoet aan de vereisten?

Firebrand levert in een afleidingsvrije omgeving waardoor je je volledig kan focussen op de te bestuderen materie. We bespreken graag jouw technische achtergrond, ervaring en kwalificaties om vast te stellen of deze versnelde cursus voor jou geschikt is.

Belangstelling? Zie onze prijzen of bel ons op 024-8457770

Wanneer

Wanneer wilt u deelnemen aan een versnelde opleiding?

Start datum

Eind datum

Status

Locatie

Nu boeken

27/11/2017 (Maandag)

29/11/2017 (Woensdag)

Beëindigde cursus

-

 

2/4/2018 (Maandag)

4/4/2018 (Woensdag)

Wachtlijst

Landelijk

 

14/5/2018 (Maandag)

16/5/2018 (Woensdag)

Beperkte beschikbaarheid

Landelijk

 

25/6/2018 (Maandag)

27/6/2018 (Woensdag)

Open

Landelijk

 

6/8/2018 (Maandag)

8/8/2018 (Woensdag)

Open

Landelijk

 

17/9/2018 (Maandag)

19/9/2018 (Woensdag)

Open

Landelijk

 

Beoordelingen

Wereldwijd heeft Firebrand in haar 10-jarig bestaan al 66.105 studenten opgeleid! We hebben ze allemaal gevraagd onze versnelde opleidingen te evalueren. De laatste keer dat we onze resultaten analyseerden, bleek 96.62% ons te beoordelen als ‘boven verwachting’

"Excellent course, very well structured and delivered."
T.S. - APMG Change Management (3 Dagen) (3/10/2016 t/m 5/10/2016)

"The course content and delivery was good. I learnt alot in a very short space of time. "
T.H. - APMG Change Management (3 Dagen) (3/10/2016 t/m 5/10/2016)

"The course was well formed and delivered. The fast pace meant I could focus on the important aspects of change management but also learn from experiences of others in the group."
Hassan Hussain, Hitachi Solutions Europe. - APMG Change Management (3 Dagen) (6/10/2014 t/m 8/10/2014)

"Courses are always fast paced due to condensed nature of how they run. But the excellent instructors nearly always get the best (results) out of the candidates. Hard work, long days but knowledge fulfilling all the same."
Adele Reed, N/A. - APMG Change Management (3 Dagen) (6/10/2014 t/m 8/10/2014)

"An eye opening crash course in change management theory. Highly recommended for those wanting to build a holistic knowledge-set in a short amount of time."
Craig Wallace, Vodafone Group. - APMG Change Management (3 Dagen) (23/6/2014 t/m 25/6/2014)

"I have found the course presentation and approach to be superbly suited to achieve my training objectives, whilst the smooth organisation and facilities were optimised to help students concentration."
Angela Fleming, N/A. - APMG Change Management (3 Dagen) (23/6/2014 t/m 25/6/2014)

"It gives you a good insight of the theory of change management and gives you tools to use in practice."
Peter Van Init, N/A. - APMG Change Management (3 Dagen) (23/6/2014 t/m 25/6/2014)

"Really good knowledgeable instructor, well paced course which offered lots of examples and rather recommended reading."
Adele Reed, N/A. - APMG Change Management (3 Dagen) (23/6/2014 t/m 25/6/2014)

"I found the course really useful and can see how Id use it back in the office. If you want to learn something quickly and don't mind some long days then this is a great way of doing it."
Andy OConnor, Severn Trent Water. - APMG Change Management (3 Dagen) (23/6/2014 t/m 25/6/2014)

"Excellent course at an accessible venue, led by an expert instructor in a discussion-lead fashion."
Tola Odedina, N/A. - APMG Agile Project Management Certification (3 Dagen) (15/1/2018 t/m 17/1/2018)

"Relaxed atmosphere, insightful discussions among participants, learning is directly applicable."
S.R. - APMG Agile Project Management Certification (3 Dagen) (31/10/2016 t/m 2/11/2016)

"Instructor was great, really knew his stuff!"
Simon Prior, Intel. - APMG Agile Project Management Certification (3 Dagen) (25/4/2016 t/m 27/4/2016)

"Very intense training but definitely worth while. Passionate trainer with excellent knowledge, thanks!"
Thibant Siegmann, Friedrich Miescher Institiute. - APMG Agile Project Management Certification (3 Dagen) (3/11/2015 t/m 5/11/2015)

"The course gave me both formal and practical knowledge for use as a professional PM, often operating in a mix of Agile/ Waterfall environment when it comes to use of methodology."
J.L.P, Nordiclead AS . - APMG Agile Project Management Certification (3 Dagen) (3/11/2015 t/m 5/11/2015)

"Training that lets you take in a lot of information in a short period of time."
B.E.R, Prometo AS. - APMG Agile Project Management Certification (3 Dagen) (3/11/2015 t/m 5/11/2015)

"Intense training. Absolutely worth it"
Anoniem - APMG Agile Project Management Certification (3 Dagen) (19/8/2015 t/m 21/8/2015)

"The instructor was very knowledgeable in the subject area and a thoroughly likable chap."
Anoniem - APMG Agile Project Management Certification (3 Dagen) (19/8/2015 t/m 21/8/2015)

"Great place to focus on your certifications, also a lot of great people to learn and learn from."
Anoniem - APMG Agile Project Management Certification (3 Dagen) (19/8/2015 t/m 21/8/2015)

"Great course, great trainer, great facility."
Emma Morris, MLR Networks Ltd. - APMG Agile Project Management Certification (3 Dagen) (12/11/2014 t/m 14/11/2014)

"An excellently delivered course, by a extremely knowledgeable and professional trainer."
Alastair Fletcher, Divers IT Consulting Ltd. - APMG Agile Project Management Certification (3 Dagen) (12/11/2014 t/m 14/11/2014)

"It's a challenge; it will be hard. Wake up eat train sleep repeat and go home with those certificates. "
Kim Coussement. - Cisco CCNA (Routing & Switching) (7 Dagen) (5/3/2018 t/m 11/3/2018)

"The CIPP/E training course has been hugely useful and insightful and enjoyable. The trainer provided excellent insight, as well as practical guidance, whilst keeping the course interesting and the group engaged. This isn't always easy with a regulatory subject."
D.H.. - Data Protection Certified Information Privacy Professional - Europe (CIPP/E) (2 Dagen) (5/3/2018 t/m 6/3/2018)

"The CIPP/E training course has been hugely useful and insightful and enjoyable. The trainer provided excellent insight, as well as practical guidance, whilst keeping the course interesting and the group engaged. This isn't always easy with a regulatory subject."
D.H.. - IAPP Certified Information Privacy Professional - Europe (CIPP/E) (2 Dagen) (5/3/2018 t/m 6/3/2018)

"Good participant guide - helpful, comprehensive, easy to make notes. Knowledgeable teacher. "
Anoniem - IAPP Certified Information Privacy Professional - Europe (CIPP/E) (2 Dagen) (5/3/2018 t/m 6/3/2018)

"Good participant guide - helpful, comprehensive, easy to make notes. Knowledgeable teacher. "
Anoniem - Data Protection Certified Information Privacy Professional - Europe (CIPP/E) (2 Dagen) (5/3/2018 t/m 6/3/2018)

"All perfect! "
Ronald Tiquet. - Six Sigma Green Belt (5 Dagen) (5/3/2018 t/m 9/3/2018)

"Goede training met een leuke mix van praktische oefeningen en theorie en ruime gelegenheid voor het stellen van vragen. De cursus werd gegeven op een interactieve en prettige wijze waardoor Agile werken kon worden beleefd en begrepen."
Anoniem - Scrum Firebrands opleiding voor Scrum.orgs Professional Scrum Master certificering (2 Dagen) (5/3/2018 t/m 6/3/2018)

"Great course, very informative, well delivered with passion and belief. Brought to life with good examples. "
Tez Brown. - ISACA CRISC Certificering (Certified in Risk and Information Systems Control) (3 Dagen) (20/2/2018 t/m 22/2/2018)

"Excellent trainer who managed to make the course interesting and enjoyable good examples from his experience. Course material is good. "
Anoniem - ISACA CRISC Certificering (Certified in Risk and Information Systems Control) (3 Dagen) (20/2/2018 t/m 22/2/2018)

"Excellent course instructor. Subject matter expert in the topic and a great communicator."
J.M.G.C.. - ISACA CRISC Certificering (Certified in Risk and Information Systems Control) (3 Dagen) (20/2/2018 t/m 22/2/2018)

"The PMP course was very well moderated with good course material. There were lots of practical examples and a good insight on how to translate the theoretical knowledge of the book. "
Hans van Belle. - Project Management Institute (PMI)® Project Management Professional (PMP)® Certificering (5 Dagen) (22/1/2018 t/m 26/1/2018)

"Although I feared the intensity of the course, in the end the course is built correctly and allows you to absorb the information you need to be ready to take the exam. "
Etgar Fishel, VMware. - Project Management Institute (PMI)® Project Management Professional (PMP)® Certificering (5 Dagen) (22/1/2018 t/m 26/1/2018)

"Intensive but energizing and super way to prep for the exam. "
Sherlock Hatomi, Technology2Enjoy. - Project Management Institute (PMI)® Project Management Professional (PMP)® Certificering (5 Dagen) (22/1/2018 t/m 26/1/2018)

"Inspired trainer, exam oriented study. Real life experiences and shared to entrance the study. Nice environment and worry-free arrangements to concentrate in the study. "
Ik Yeng Teo, Nexperia. - Project Management Institute (PMI)® Project Management Professional (PMP)® Certificering (5 Dagen) (22/1/2018 t/m 26/1/2018)

"The good thing is that there is nothing to worry about during the week. Just need to work, eat, work again and sleep."
Anoniem - (ISC)2 CISSP Boot Camp (6 Dagen) (15/1/2018 t/m 20/1/2018)

"The training was really good quality, clear, easy to understand and helpful."
Patrick Kouamo, capco. - Data Protection Certified Data Protection Officer - GDPR Compliance (3 Dagen) (13/1/2018 t/m 15/1/2018)

"The trainer was an expert practitioner with rich world experience of the subject matter (and a really nice guy too). The course content was well explained and there was plenty of opportunity and encouragement to explore/discuss the concept. I really enjoyed it!"
Eamonn Mccoy, Info Risk Matters. - ISO 27001 Lead Implementer (3 Dagen) (13/12/2017 t/m 15/12/2017)

"In depth and intense training over 3 days but well paced and informative. Location was excellent making the best environment to learn in at such a fast pace. The instructor was very knowledgeable and skilled at putting course into a practical real life context. "
Sarah Hollender. - ISO 27001 Lead Implementer (3 Dagen) (13/12/2017 t/m 15/12/2017)

"I have been in many training courses but have never met such an instructor. Very polite, patient, clear, I could ask without hesitation questions as much as I wanted. He makes sure you understand the topic before he goes further. Very professional! You get everything that you need to pass the MS exam. No doubt! Firebrand is definitely a good investment and worth taking it. Many thanks Firebrand team!"
Hamza Kursun. - Microsoft MCSA: Cloud Platform (7 Dagen) (14/10/2017 t/m 20/10/2017)

"I was surrounded with high skill people which forced me to focus on and study hard to pass the exams. It is also a good experience to do networking."
Daniel Ferreira. - Microsoft MCSA: Cloud Platform & MCSE: Cloud Platform and Infrastructure (Azure) (10 Dagen) (14/10/2017 t/m 22/10/2017)

"A fantastic way to learn the dance of lean six sigma. Great trainer which guided me from zero to the top. "
Sytze van der Kooij, H. van der Kooy & Zn B.V.. - Six Sigma Green Belt (5 Dagen) (23/10/2017 t/m 27/10/2017)

"Training, results and facilitation is extremely good. Never had this experience in a certification training!"
Chris Veltman. - Data Protection Certified Data Protection Officer - GDPR Compliance (3 Dagen) (9/10/2017 t/m 11/10/2017)

"I found Firebrand training and I'm glad I did! The Ethical Hacking Course was a pleasure to attend! Great Course! Great teacher with deep understanding of the course material/information. Nice speed of going through the course, not too fast, not too slow, just right!! Great to be at one location with other students to "live" through the course, talk about it during coffee breaks, lunch and diner times or at the evening at the bar. And lastly at the end of the week the certification!"
Anoniem - EC-Council Certified Ethical Hacker (CEH) (5 Dagen) (2/10/2017 t/m 6/10/2017)

"Excellent teacher, very good course environment and very good administrative support from Firebrand Nederland."
Christian Suarez, ETRAH. - EC-Council Certified Ethical Hacker (CEH) (5 Dagen) (31/7/2017 t/m 4/8/2017)

"Learning experience to remember for the future with a positive character. The instructor made the group of attendees an actual team. Thanks a lot "
Raquel Lara mardones, Smart Carriers Services. - Six Sigma Green Belt (5 Dagen) (24/7/2017 t/m 28/7/2017)

"Great trainer. The best was the small class/group (5 people), making it easier to ask questions"
Anoniem - Six Sigma Green Belt (5 Dagen) (24/7/2017 t/m 28/7/2017)

"This is the third course I have done with Firebrand, and the first I have done in Europe. The instructor standards do not change, the Firebrand ethos remains the same and the package as a whole is very good, wherever you take a course."
Matthew Chamberlain, Chamberlain & Co. - Microsoft MCSA: Cloud Platform & MCSE: Cloud Platform and Infrastructure (Azure) (10 Dagen) (10/7/2017 t/m 18/7/2017)

"Excellent trainer and good location but very high paced."
D.vR.. - Microsoft Architecting Microsoft Azure Solutions (3 Dagen) (17/7/2017 t/m 18/7/2017)

"Awesome & intense experience. Boot camp allows for full from on trainer. Facilities at Ruwenberg are well organized."
Rajendra Soebhag. - (ISC)2 CISSP Boot Camp (6 Dagen) (3/7/2017 t/m 9/7/2017)

"Based on my experiences, the strength with Firebrand are their instructors. They are absolutely top notch. "
Anoniem - (ISC)2 CISSP Boot Camp (6 Dagen) (3/7/2017 t/m 9/7/2017)

Zie prijzen